Chceme zabezpečiť, aby vaše vozidlo ŠKODA bolo bezpečné a jeho vlastníctvo a používanie pre vás predstavovalo jedinečnú skúsenosť. Pokiaľ by bolo spustená zvolávacia akcia, chceme vás uistiť, že je zaistená bezpečnosť a funkčnosť vášho vozidla, a nič tak nebráni v jeho riadnom používaní.


Ako zistiť, či sa zvolávacia akcia týka aj môjho vozidla?
Postup je jednoduchý. Stačí zadať identifikačné číslo karosérie (VIN) vášho vozidla do vyhľadávacieho políčka. Nachádza sa na karosérii vozidla a uvedené je aj v technickom preukaze.

Všetky poskytnuté informácie sú bez záruky a môžu byť priebežne doplňované a aktualizované. Pre aktuálne informácie kontaktuje svojho servisného partnera ŠKODA.

Softvérový problém dieselových motorov EA189

Vážení zákazníci,

z aktuálneho spravodajstva ste iste postrehli, že skupina Volkswagen Group intenzívne pracuje na tom, aby prostredníctvom technických riešení odstránila odchýlky spôsobené softvérom nainštalovaným v dieselových motoroch typu EA189. Tieto motory odoberala aj značky ŠKODA.

Ako zistím, či sa tento problém týka môjho vozidla?
Je to jednoduché. Stačí zadať VIN kód vášho automobilu. VIN kód je identifikačné číslo vozidla, ktoré sa nachádza pod predným sklom a je taktiež uvedené v technickom preukaze vozidla. Pozostáva z kombinácie 17 písmen a číslic.