Chceme zabezpečiť, aby vaše vozidlo ŠKODA bolo bezpečné a jeho vlastníctvo a používanie pre vás predstavovalo jedinečnú skúsenosť. Pokiaľ by bolo spustená zvolávacia akcia, chceme vás uistiť, že je zaistená bezpečnosť a funkčnosť vášho vozidla, a nič tak nebráni v jeho riadnom používaní.


Ako zistiť, či sa zvolávacia akcia týka aj môjho vozidla?
Postup je jednoduchý. Stačí zadať identifikačné číslo karosérie (VIN) vášho vozidla do vyhľadávacieho políčka. Nachádza sa na karosérii vozidla a uvedené je aj v technickom preukaze.

Všetky poskytnuté informácie sú bez záruky a môžu byť priebežne doplňované a aktualizované. Pre aktuálne informácie kontaktuje svojho servisného partnera ŠKODA.